“Wat je zegt dan ben je zelf”

Uitgangspunt bij het schoolproject is de spreektaal van de leerlingen met al hun eigentijdse eigenaardigheden. Vandaaruit verkennen ze het verschil in toepassingen van het Standaard Nederlands en spreektalen, waaronder het Oosterhoutse dialect.

Het project wordt ontwikkeld i.s.m. Miranda van Bragt, docent cultuurvakken aan het MFC en cultuurcoach bij H19. De leerlingen verwerkenhun bevindingenin rap, dans, tekeningen, film of werkstukken.Resultaten kunnen getoond worden op de tentoonstelling in De Bussel op 30 juni.

Voor meer informatie over de mogelijkheden op uw school neem contact op met info@techtewerk.nl

Lezing:

Op 25 maart 19.30 is in het kader van het project een lezing in het Mgr. Frencken College. Inloop vanaf 19.15 u., drankje erna.Er is een gesprek tussen Andy Marcelissen, meervoudig Brabants kampioen tonpraoten, en Heidi Buitels, coördinator bij Brabantkennis. Prof. Dr. Jos Swanenberg zal een lezing geven over taal en identiteit en de rol daarin van het Brabants. Rensz Gorisse zingt met begeleiding van Noud Koevoets een aantal liederen in het Oosterhoutse dialect. De avond is gratis toegankelijk.

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode