Achtergrond project

https://www.bndestem.nl/oosterhout/liedjes-verhalen-en-gedichten-om-het-wosteroutse-dialect-levend-te-houden~a40d6d19/

Dat je vader en moeder bijna allesbepalend zijn voor je verdere leven is (bio)logischerwijs wel te verklaren. Dat ook de plek en de tijd waarin je opgroeit daarin een rol spelen is ook niet moeilijk te begrijpen. We vinden dat verband ook terug in woorden als vaderland en moedertaal, niet voor niets zo gekozen. Maar wat betekent moedertaal in een tijd van mondialisering, in een tijd waarin een taal die oorspronkelijk bedoeld was als schrijftaal toch uitgroeide naar Standaard Nederlands, in een tijd waarin niet het Latijn, niet het Nederlands, maar Engels de voertaal is geworden op de universiteiten. Wat betekent dat voor een schrijver die zich uit wil drukken in een taal die hij beschouwt als zijn moedertaal, een taal die juist niet ontworpen en bedacht is (en al zeker niet om te schrijven), maar niets meer is dan een stadium in een al eeuwenlang gaand proces, een spreektaal.

In dit project wordt het Wosterouts in een breder perspectief geplaatst én op schrift gezet. Een momentopname van ons cultureel erfgoed. Verhalen zijn beelden, maar dan vervat in woorden. Het was voor de hand liggend een aantal beeldend kunstenaars uit te nodigen zich te laten inspireren door het geschrevene. Even voor de hand liggend was het om ook de schooljeugd kennis te laten maken van dit stukje erfgoed, want wat je zegt ben je zelf. Maak kennis met de wondere wereld van het Wosterouts op zondagmiddag 30 juni tijdens een voorstelling in Stadstuin de Schelp

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode